domingo, 10 de diciembre de 2017

Michael Jordan

“Puedo aceptar el fracaso, pero no acepto no intentarlo.” "Posso aceitar o fracasso, mas eu não posso aceitar não tentar".
“I can accept failure, but I can’t accept not trying.” "Я могу принять неудачу. Но никогда не приму отказа от попытки."

No hay comentarios: